Niepubliczne Gimnazjum
im. Gazety Olsztyńskiej

Statut


Niepublicznego Gimnazjum
im. Gazety Olsztyńskiej w Lamkowie

STATUT