Oddział Gimnazjalny
w Lamkowie

Komunikaty

 

Uprzejmie informujemy, że w dniach 
30 kwietnia 2018,  2 maj 2018,   4 maj 2018
są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych