Oddział Gimnazjalny
w Lamkowie

Rekrutacja 2016

REKRUTACJA

do Niepublicznego Gimnazjum im. Gazety Olsztyńskiej

w Lamkowie

na rok szkolny 2016/2017

odbywa się w dniach 28 kwietnia 2016 r. - 20 maja 2016 r.

Wnioski rekrutacyjne można pobrać w sekretariacie.

Dla osób zainteresowanych szkoła organizuje
naukę Języka Mniejszości Narodowej- język niemiecki
oraz zajęcia z Historii i Kultury Niemiec.