Oddział Gimnazjalny
w Lamkowie

Uniwersytet Młodego Odkrywcy

Uniwersytet Młodego Odkrywcy - to nowa inicjatywa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jej celem jest popularyzacja dokonań polskich naukowców wśród różnych grup społecznych i dotarcie z atrakcyjną formą edukacji do obszarów wykluczonych.                                                                                        

Zasadniczym celem projektu jest popularyzacja wiedzy przyrodniczej i budowanie kapitału naukowego wśród młodzieży z woj. warmińsko-mazurskiego oraz wzmocnienie istniejących (i powołanie nowych) Klubów Młodego Odkrywcy, poprzez bliski i bezpośredni kontakt z naukowcami i udział w zajęciach, odbywających się
w laboratoriach uniwersyteckich.                                                                                                              

Drugim istotnym celem będzie również wypracowanie modelu trwałej współpracy naukowców z UWM
z młodzieżą szkolną a w efekcie nauczycielami wokół Klubów Młodego Odkrywcy oraz znaczące wzmocnienie istniejącej już sieci Klubów Młodego Odkrywcy w woj. warmińsko-mazurskim.

Artykuły:
Na UWM ruszył Uniwersytet Młodego Odkrywcy
Najbliższe zajęcia na Uniwersytecie Młodego Odkrywcy w Olsztynie
Uniwersytet Młodego Odkrywcy - ryby
UMO